Filatelisten Vereniging "Sittard & Omstreken"

Vergaderingen:

Iedere vergadering vind plaats in Sociƫteit Pres. Kennedysingel 16 te Sittard

 

Volgende Vergadering:

 15 september 2019

Agenda voor iedere bijeenkomst:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen vorige vergadering

4. Ingekomen stukken

5. Rondvraag

6. Sluiting

 

Na afloop verlotingen, veilingen en/of lezingen.

DATA:

20 januari 2019

17 februari 2019

17 maart 2019

28 april 2019

19 mei 2019

16 juni 2019

21 juli 2019

15 september 2019

20 oktober 2019

17 november 2019

15 december 2019