Filatelisten Vereniging "Sittard & Omstreken"

Vergaderingen:

Iedere vergadering vind plaats in Sociƫteit Pres. Kennedysingel 16 te Sittard

 

Volgende Vergadering:

21 maart 2021

(onder voorbehoud)

Agenda voor iedere bijeenkomst:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen vorige vergadering

4. Ingekomen stukken

5. Rondvraag

6. Sluiting

 

Na afloop verlotingen, veilingen en/of lezingen.

DATA:

 

(onder voorbehoud) 21 maart 2021