Filatelisten Vereniging "Sittard & Omstreken"

Vergaderingen:

Iedere vergadering vind plaats in Sociƫteit Pres. Kennedysingel 16 te Sittard

 

Volgende Vergadering:

 16 December 2018

Agenda voor iedere bijeenkomst:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen vorige vergadering

4. Ingekomen stukken

5. Rondvraag

6. Sluiting

 

Na afloop verlotingen, veilingen en/of lezingen.

DATA:

21 januari 2018

18 februari 2018

18 maart 2018

15 april 2018

13 mei 2018

17 juni 2018

15 juli 2018

16 september 2018

21 oktober 2018

18 november 2018

16 december 2018