Filatelisten Vereniging "Sittard & Omstreken"

CONTRIBUTIE

Gewoon lid

€ 29,00

Buitenland lid

€ 45,00

Lid zonder maandblad

€ 14,00

Opzegging van lidmaatschap van 2021 schriftelijk voor 1 november 2020 bij M. Scheepers

 

Het is niet meer mogelijk uw lidmaatschap voor 2020 op te zeggen.

Klik hier voor het machtigingsformulier.