Filatelisten Vereniging "Sittard & Omstreken"

CONTRIBUTIE

Gewoon lid

€ 29,00

Buitenland lid

€ 45,00

Lid zonder maandblad

€ 14,00

Opzegging van lidmaatschap schriftelijk voor 1 november 2016 bij M. Scheepers

Klik hier voor het machtigingsformulier.